HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (2023)

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties${title}Bezig met laden...

Als uw computer een hardwarefout vindt die u hebt ingeschakeld, wordt deze mogelijk niet opgestart. Als de computer piept of een lampje knippert, kunt u deze foutcode gebruiken om te proberen het probleem op te lossen.

HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (1)

Een notebook met een niet-verwijderbare batterij opnieuw instellen

Een harde reset wist alle informatie van het computergeheugen zonder persoonlijke gegevens te wissen.

HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (2)

 1. Schakel de computer uit.

 2. Sluit de netspanningsadapter aan.

 3. Verwijder alle schijven uit het schijfstation.

 4. Verwijder geheugenkaarten als deze nog in de kaartlezer zitten.

 5. Ontkoppel alle niet-essentiële apparaten, zoals printers, scanners, externe vaste schijven en USB-sticks.

 6. Terwijl het netspanningsadapter is losgekoppeld, drukt u ongeveer vijftien seconden op de Aan/Uit-knop.

 7. Sluit de netspanningsadapter weer aan en schakel de computer in.

De led- of piepsignaalcode van het notebook bepalen

Specifieke patronen van lange en korte leds knipperen, of hoorbare korte geluidssignalen kunnen verschillende problemen identificeren.

Opmerking:

Hoorbare piepjes worden niet op alle modellen ondersteund.

Bekijk het volgende voor meer informatie over knipperende lampjes of geluidssignalen.

 • De rode caps lock led knippert voor een grote foutcategorie (lang knipperen).

 • De witte caps lock led knippert voor een kleine foutcategorie (kort knipperen).

 • Op systemen die geen een tweekleurige led hebben, zijn zowel de lang als kort knipperende lampjes wit.

Het rode lampje knippert twee keer en daarna knippert een wit lampje twee keer kort (2 lang rood, 2 kort wit)

Deze toestand geeft dat aan dat het belangrijkste gebied van het BIOS (DXE) is beschadigd en er geen binaire herstelimage beschikbaar is. Herstel het BIOS.

Product- en serienummers zoeken op het label of de doos van de notebook

Zoek de productnaam, het productnummer en het serienummer op de computer of de doos waarin deze is verzonden.

Op de onderkant van het notebook

HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (3)

HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (4)

Aan de binnenkant van het batterijvak

HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (5)

Op de doos waarin de computer werd geleverd

HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (6)

Op de schermstandaard

HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (7)

Een BIOS-herstelbestand maken op een USB-station

Maak een BIOS-herstelbestand op een USB-drive voor uw notebookcomputer.

Opmerking:

BIOS-configuraties kunnen afwijken afhankelijk van het computermodel. Raadpleeg de documentatie voor uw computermodel voor meer informatie over de toegang tot en de navigatie in het BIOS-menu.

HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (8)

 1. U hebt een tweede werkende computer nodig die een actieve internetverbinding heeft.

 2. Ga naar de HP Stuurprogramma's en software downloaden pagina.

 3. Ga naar de productpagina voor uw computer.

 4. Selecteer BIOS en bekijk de details van de laatst beschikbare versie of de specifieke versie die wordt aanbevolen voor het herstelproces. Controleer of het de juiste BIOS-update is voordat u verder gaat.

  Let op!:

  Lees het gedeelte Details om te bevestigen dat deze van toepassing is op de computer. Als u de verkeerde BIOS installeert kan dit ertoe leiden dat uw computer niet meer werkt.

 5. Klik op Downloaden en vervolgens op Uitvoeren.

 6. Klik op Ja in het scherm Gebruikersaccountbeheer.

 7. Klik in het venster van de wizard InstallShield op volgendeen volg de instructies voor het installeren van de update.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (9)

 8. In de HP BIOS Update en herstel venster, klik op volgende.

 9. Selecteer Herstel-USB-drive maken en klik dan op Volgende.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (11)

 10. Selecteer uw USB-drive en klik op Volgende.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (12)

 11. Wacht terwijl de BIOS-bestanden naar het USB-drive worden gekopieerd.

 12. Wanneer het bericht De herstel-flashdrive is gemaakt wordt weergegeven, klikt u op Voltooien.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (13)

 13. Sluit de Update Utility en verwijder het flashstation uit de computer.

Een BIOS-herstelbestand van een USB-station installeren

Installeer een BIOS-herstelbestand op een USB-drive voor uw notebookcomputer.

HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (14)

 1. Schakel het notebook uit waarvoor de BIOS-herstel is vereist, en wacht vijf tot tien seconden.

 2. Zorg dat het netsnoer is aangesloten op het notebook. Zorg dat deze gedurende het hele herstelproces blijft aangesloten.

 3. Plaats het USB-drive met het BIOS-bestand in een beschikbare USB-poort van het notebook.

 4. Houd de Windows-toets en de b-toets tegelijkertijd ingedrukt en houd vervolgens de Aan/uit-knop twee tot drie seconden ingedrukt. Op sommige notebookmodellen is het nodig om de Windows-toets en de v-toets ingedrukt te houden.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (15)

 5. Klik op Ja om de bewerking te bevestigen.

 6. Laat de Aan/uit-knop los, maar blijf de Windows- en b of v toets ingedrukt houden. Mogelijk hoort u een reeks geluidssignalen.

  Het scherm HP BIOS Update wordt weergegeven en de herstelbewerking start automatisch.

 7. Volg de instructies om door te gaan met opstarten en het herstelproces te voltooien.

  • Als het bericht wordt weergegeven dat de computer verkeerd is afgesloten of dat er een opstartprobleem is gedetecteerd, volg dan de instructies op het scherm om de fout te verhelpen.

  • Als HP BIOS Update niet wordt weergegeven of als het probleem zich blijft voordoen, wordt de functie mogelijk niet ondersteund door uw computer of is er een probleem met de vaste schijf. Neem contact op met HP Klantenondersteuning voor hulp.

Het rode lampje knippert twee keer en daarna knippert een wit lampje drie keer kort (2 lang rood, 3 kort wit)

Deze status geeft aan dat het geïntegreerde controller/toetsenbord-controller-beleid vereist dat u een toetsvolgorde typt. Reset de geïntegreerde controller.

 1. Koppel de netstroom los van de computer.

 2. Houd de Aan/uit-knop ten minste 12 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.

 3. Wacht totdat de computer normaal opstart.

 4. Sluit de voeding weer aan op de computer.

Het rode lampje knippert twee keer en daarna knippert een wit lampje vier keer kort (2 lang rood, 4 kort wit)

Deze status geeft aan dat de geïntegreerde controller/toetsenbord-controller het opstartblok controleert of herstelt. Reset de geïntegreerde controller.

 1. Koppel de netstroom los van de computer.

 2. Houd de Aan/uit-knop ten minste 12 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.

 3. Wacht totdat de computer normaal opstart.

 4. Sluit de voeding weer aan op de computer.

Het rode lampje knippert drie keer en daarna knippert een wit lampje twee keer kort (3 keer lang rood, 2 keer kort wit)

Deze toestand wijst op een potentiële geheugenfout. Plaats de geheugenmodule terug in de computer.

Let op!:

Dit product bevat onderdelen die beschadigd kunnen raken door elektrostatische ontlading (ESD). HP raadt aan een antistatische polsband te gebruiken en te werken over een niet beklede vloer met een geleidend schuimrubberen pad om de kans op schade door elektrostatische ontlading (ESD) te verkleinen.

 1. Zet de computer uit, koppel het netsnoer los en verwijder de batterij.

 2. Schakel de computer uit en verwijder de klep om toegang te krijgen tot het geheugen.

  Sommige computers hebben geen deksel die u kunt verwijderen om toegang te krijgen tot het geheugen. Laat de computer nakijken als u zelf geen toegang krijgt tot het geheugen.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (16)

 3. De geheugenmodule zoeken.

  Ga naar de locatie van de geheugenmodule, ga naar HP Klantenondersteuning en open de Onderhouds- en servicegids voor informatie over het geïnstalleerde geheugen voor uw computer.

 4. Plaats één hand op de behuizing van de computer en raak met de andere hand een metalen oppervlak of geaard object aan, zoals het metalen gedeelte van een lamp om uzelf te aarden en statische elektriciteit te ontladen.

 5. Plaats de geheugenmodule terug in de computer en lijn de inkepingen op de modules uit met de lipjes in de geheugensleuf. Druk op de geheugenmodule om deze op zijn plaats te zetten.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (17)

 6. Plaats de klep, de batterij en het netsnoer terug.

 7. Schakel de computer in.

 8. Bevestig dat de computer en het Windows-besturingssysteem opnieuw kunnen opstarten.

  Neem contact op met HP Klantenondersteuning als de computer niet opstart in Windows.

Het rode lampje knippert drie keer en daarna knippert een wit lampje drie keer kort (3 keer lang rood, 3 keer kort wit)

Deze toestand wijst op een potentiële fout met de grafische chip.

Neem contact op met HP Klantenondersteuning voor reparatie wegens een probleem met de grafische kaart of video.

Het lampje knippert drie keer rood en daarna knippert het vier keer kort wit (3 lang rood, 4 kort wit)

Deze toestand wijst op een potentiële stroomstoring.

 1. Controleer de stroomkabelverbindingen.

 2. Controleer of de externe netspanningsadapter voldoende capaciteit voor het systeem heeft.

Het lampje knippert drie keer rood en daarna knippert het vijf keer kort wit (3 lang rood, 5 kort wit)

Dit geeft aan dat de computer de processor (CPU) niet detecteert.

Neem contact op met HP Klantenondersteuning voor reparatie wegens een probleem met het moederbord of de CPU.

Het lampje knippert drie keer rood en daarna knippert het zes keer kort wit (3 lang rood, 6 kort wit)

Deze toestand geeft aan dat de processor geen ondersteuning biedt voor een ingeschakelde functie.

 1. Wis de CMOS van het apparaat en maak geen gebruik van de gekozen instelling.

 2. Als de CPU is gecontroleerd en de instelling ondersteunt, vervangt u de CPU.

Het rode lampje knippert vier keer en daarna knippert het lampje twee keer kort wit (4 keer lang rood, 2 keer kort wit)

Deze toestand wijst op een oververhitting van de processor (CPU). Wanneer de temperatuur in de computer boven de 35°C stijgt, neemt het risico van beschadiging van belangrijke interne componenten toe. Verminder het risico door de temperatuur in de computer te verlagen.

De ventilatieopeningen van het notebook reinigen

Reinig de ventilatieopeningen van het notebook om stof of vuil te verwijderen dat zich in en rond de ventilatieopeningen heeft opgehoopt. Stof en vuil kunnen de luchtstroom belemmeren en ervoor zorgen dat de ventilators harder werken dan normaal om de hitte te verwijderen.

 1. Schakel de computer uit, koppel het netsnoer en kabels los en laat het apparaat afkoelen.

 2. Verwijder alle voorwerpen in de buurt van de computer.

 3. Zoek de ventilatieopeningen op uw notebook. Deze zitten meestal onder en aan de zijkanten van de computer.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (18)

 4. Gebruik perslucht om het stof uit de ventilatieopeningen te verwijderen.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (19)

 5. Wacht tot de computer is afgekoeld, circa 10 minuten.

 6. Sluit het netsnoer weer aan en schakel de computer in.

Het lampje knippert vier keer rood en knippert daarna drie keer kort wit. (4 lang rood, 3 kort wit)

Deze toestand wijst op een te hoge omgevingstemperatuur. Wanneer de temperatuur in de computer boven de 35°C stijgt, neemt het risico van beschadiging van belangrijke interne componenten toe. Verminder het risico door de temperatuur in de computer te verlagen.

De ventilatieopeningen van het notebook reinigen

Reinig de ventilatieopeningen van het notebook om stof of vuil te verwijderen dat zich in en rond de ventilatieopeningen heeft opgehoopt. Stof en vuil kunnen de luchtstroom belemmeren en ervoor zorgen dat de ventilators harder werken dan normaal om de hitte te verwijderen.

 1. Schakel de computer uit, koppel het netsnoer en kabels los en laat het apparaat afkoelen.

 2. Verwijder alle voorwerpen in de buurt van de computer.

 3. Zoek de ventilatieopeningen op uw notebook. Deze zitten meestal onder en aan de zijkanten van de computer.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (20)

 4. Gebruik perslucht om het stof uit de ventilatieopeningen te verwijderen.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (21)

 5. Wacht tot de computer is afgekoeld, circa 10 minuten.

 6. Sluit het netsnoer weer aan en schakel de computer in.

Het lampje knippert vier keer rood en knippert daarna vier keer kort wit. (4 lang rood, 4 kort wit)

Dit geeft aan dat de GPU (graphics processing unit) oververhit is. Wanneer de temperatuur in de computer boven de 35°C stijgt, neemt het risico van beschadiging van belangrijke interne componenten toe. Verminder het risico door de temperatuur in de computer te verlagen.

De ventilatieopeningen van het notebook reinigen

Reinig de ventilatieopeningen van het notebook om stof of vuil te verwijderen dat zich in en rond de ventilatieopeningen heeft opgehoopt. Stof en vuil kunnen de luchtstroom belemmeren en ervoor zorgen dat de ventilators harder werken dan normaal om de hitte te verwijderen.

 1. Schakel de computer uit, koppel het netsnoer en kabels los en laat het apparaat afkoelen.

 2. Verwijder alle voorwerpen in de buurt van de computer.

 3. Zoek de ventilatieopeningen op uw notebook. Deze zitten meestal onder en aan de zijkanten van de computer.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (22)

 4. Gebruik perslucht om het stof uit de ventilatieopeningen te verwijderen.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (23)

 5. Wacht tot de computer is afgekoeld, circa 10 minuten.

 6. Sluit het netsnoer weer aan en schakel de computer in.

Het lampje knippert vijf keer rood en knippert daarna twee keer kort wit (5 lang rood, 2 kort wit)

Deze status geeft aan dat de geïntegreerde controller/toetsenbord-controller geen geldige firmware kan vinden. Reset de geïntegreerde controller.

 1. Koppel de netstroom los van de computer.

 2. Houd de Aan/uit-knop ten minste 12 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.

 3. Wacht totdat de computer normaal opstart.

 4. Sluit de voeding weer aan op de computer.

Het lampje knippert vijf keer rood en knippert daarna drie keer kort wit (5 lang rood, 3 kort wit)

Deze status geeft aan dat de geïntegreerde controller het BIOS niet binnen de vastgelegde termijn kan bereiken.

 1. Ontkoppel alle accessoireapparaten die op het notebook zijn aangesloten.

 2. Neem contact op met HP Klantenondersteuning als het probleem aanhoudt.

Het lampje knippert vijf keer rood en knippert daarna vier keer kort wit (5 lang rood, 4 kort wit)

Deze voorwaarde geeft aan dat de geïntegreerde controller zijn tijdslimiet bereikt in afwachting dat het BIOS terugkeert van de initialisatie van het moederbord.

 1. Ontkoppel alle accessoireapparaten die op het notebook zijn aangesloten.

 2. Neem contact op met HP Klantenondersteuning als het probleem aanhoudt.

Het lampje voor de batterijspanning van het notebook is uit of knippert

Het lampje voor de batterijspanning dat uit is of knippert geeft de status van de voedingsbron aan.

De netspanningsadapter aansluiten

Sluit de HP netspanningsadapter op een HP notebook aan om de batterij op te laden en het notebook van stroom te voorzien.

 1. Controleer of de netspanningsadapter en het notebook beide originele HP onderdelen zijn.

  Let op!:

  Gebruik geen netspanningsadapter van HP op apparatuur die niet van HP is en gebruik geen netspanningsadapter die niet van HP is op apparatuur van HP.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (24)

 2. Sluit de DC-connector aan op de aan/uit-poort van het notebook en zorg ervoor dat de stekker volledig in de poort wordt gestoken.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (25)

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (26)

 3. Sluit het netsnoer aan op de netspanningsadapter en sluit het netsnoer dan aan op een werkend stopcontact.

  Opmerking:

  Netsnoeren kunnen er per regio en land anders uitzien.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (27)

  Bijschrift

  Beschrijving

  1

  Netspanningsadapter

  2

  DC-connector

  3

  Netsnoer

Controleren of het notebook stroom krijgt

Controleer het stopcontact, de netspanningsadapter en het notebook op tekenen dat het systeem stroom krijgt.

 1. Haal de netspanningsadapter uit het stopcontact.

 2. Test het stopcontact door een lamp aan te sluiten of een ander apparaat waarvan u zeker weet dat het werkt.

  Als het stopcontact geen voeding levert, test u de lamp of een ander apparaat op een ander stopcontact totdat u een stopcontact hebt gevonden dat werkt.

 3. Controleer of de snoeren van de netspanningsadapter goed zijn aangesloten op de netspanningsadapter en het notebook.

 4. Sluit de netspanningsadapter opnieuw aan op het stopcontact en controleer of het lampje op de netspanningsadapter brandt. Als het lampje niet oplicht, ligt het probleem mogelijk bij de netspanningsadapter.

  Opmerking:

  Op sommige netspanningsadapters zit geen ledlampje.

 5. Controleer de voedingspoort op de computer om er zeker van te zijn dat het ledlampje brandt. Als het ledlampje niet brandt, werkt de netspanningsadapter mogelijk niet goed of is het moederbord van het notebook mogelijk beschadigd. Neem contact op met HP Klantenondersteuning voor verdere hulp.

  HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (28)

 6. Zoek het batterijpictogram in Windows.

  Opmerking:

  Windows geeft in het systeemvak een pictogram voor het opladen van de batterij weer. U kunt dit pictogram op het Windows-bureaublad vinden naast de datum en tijd.

  • Als het pictogram Batterij opladen wordt weergegeven, werkt de netspanningsadapter naar behoren en wordt het notebook opgeladen.

   HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (29)

  • Als het pictogram Energiemeter batterij wordt weergegeven, werkt de netspanningsadapter niet naar behoren en moet de netspanningsadapter worden vervangen.

   HP notebook-pc's - Computer piept of een lampje knippert tijdens het opstarten (30)

Een netspanningsadapter bestellen

Netspanningsadapters zijn ontworpen voor specifieke notebookmodellen. Zoek uw productnummer en gebruik het om een netspanningsadapter te bestellen bij de HP Parts Store.

Opmerking:

Sommige landen of regio's worden mogelijk niet ondersteund voor het bestellen van onderdelen van HP.com. Ga naar uw plaatselijke HP winkel of neem rechtstreeks contact op met HP om extra netspanningsadapters, batterijen of andere onderdelen te kopen.

 1. Het productnummer van het notebook vinden. Kijk op het notebook of druk op Fn en Esc om het venster HP Systeeminformatie te openen. In Windows 10 moet u mogelijk HP Systeeminformatie downloaden uit de Microsoft Store.

 2. Ga naar de HP Parts Store.

 3. Voer uw productnummer in het veld Uw onderdeel zoeken in en druk op Enter.

  Opmerking:

  Verwijder het achtervoegsel van het productnummer. Bijvoorbeeld DZ357U#ABA wordt ingevoerd als DZ357U.

 4. Voer het modelnummer in als hierom wordt gevraagd.

 5. Selecteer in het vak Categorie doorzoeken de optie Accu's en adapters in de vervolgkeuzelijst. Een of meer compatibele netspanningsadapter worden weergegeven in een onderdelenlijst.

  Opmerking:

  Behalve wanneer er geen uitdrukkelijke beschrijving is, is de netspanningsadapter niet voorzien van een netsnoer (de kabel die op de netspanningsadapter en het stopcontact is aangesloten).

 6. Om een netspanningsadapter te kiezen, typt u het aantal en selecteert u het Selectievakje in de laatste kolom.

 7. Klik op Doorgaan naar kassa om het onderdeel te bestellen, of klik op Toevoegen aan winkelwagen, om het onderdeel toe te voegen en door te gaan met winkelen voor andere onderdelen.

Contact opnemen met HP Klantenondersteuning

Neem contact op met HP Customer Support voor verdere hulp als het probleem aanhoudt.

 1. Ga naar HP Klantenondersteuning - Contact.

 2. Voer zo het serienummer van uw apparaat in om de garantiestatus te bekijken en om zo nodig uw locatie te wijzigen.

 3. Selecteer een ondersteuningsoptie. Ondersteuningsopties kunnen per land/regio verschillen.

");$('#embeddedIframe32255').css({'width' : '800px', 'height' : 'auto'});});$(window).on("load", function(){$(".table-responsive").addClass("enableScrollOnOverflow");$("img.docImage").addClass("img-responsive");$("img.docImage").css("max-width","100%");// $(".section.expandable").prev(":not(.section.expandable)+.section.expandable").find(".expandableHeading").css("border-top", "1px solid #ccc");$(".callout").closest("ol").addClass("calloutList");$('#embeddedIframe32255').css({'width' : '800px', 'height' : 'auto'});//ALM 3290 - changes startvar checkLC = getCCLC();if(checkLC === 'zh'){var anchorList = document.querySelectorAll('.content-link a'); //Select all anchor tag with specific classnamevar modifyAnchorList = Array.prototype.slice.call(anchorList); //Converting nodelist to arraymodifyAnchorList.forEach(function(element) {if (element.href.indexOf("zh-hans") > -1 || element.href.indexOf("zh-hant") > -1) { element.href = element.href.replace(/zh-hans/g, "zh").replace(/zh-hant/g, "zh"); //replacing zh-hans and zh-hant with zh}});}//ALM 3290 - changes end});

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 22/06/2023

Views: 5755

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.